Skip to main content

Werkwijze relatiemediation

Relatiemediation beslaat ongeveer 10 sessies. Hieraan vooraf hebben we nog een intakegesprek, dus eigenlijk 11 gesprekken.

In relatiemediation gaan we kijken naar:

  • Welke negatieve patronen er in jullie relatie zijn ontstaan.
  • En vervolgens gaan we bekijken in hoeverre jullie deze willen en kunnen doorbreken.

Intake

Voorafgaand aan de intake stuur ik jullie een vragenlijst toe die je los van elkaar invult en aan mij opstuurt. Deze vragenlijst helpt mij om jullie relatie en de problemen waar jullie mee worstelen een stuk sneller te begrijpen. Zo hoef ik minder vragen te stellen en kunnen we sneller van start. 

De intake is vooral bedoeld om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, waardoor ik kan inschatten hoe jullie het beste ondersteund kunnen worden, geef ik een inschatting van hoe vaak we zullen afspreken en bepalen we samen de doelen van de relatiemediation. 

Sessies na de intake

Hierna gaan we de vervolgsessies in. En bespreken we per bijeenkomst nieuwe inzichten, huiswerk en gaan jullie oefenen. De sessies duren ongeveer 90 minuten per keer, eens per twee weken. 

In de eerste 4 sessies draait het om acceptatie en tolerantie. Hierin kunnen al veel problemen opgeruimd worden. 

Om jullie weerbaar te maken tegen toekomstige relatieproblemen zijn de sessies 5 tot en met 10 erg belangrijk. In deze sessies gaat het over het aanleren van nieuwe vaardigheden zodat er een blijvende verandering tussen jullie kan plaatsvinden.

Thuis oefenen

Jullie krijgen tussen de afspraken door ook opdrachten mee, om thuis te oefenen met de inzichten die jullie tijdens de gesprekken hebben opgedaan. Juist het thuis oefenen zorgt ervoor dat de nieuwe vaardigheden die jullie tijdens de afspraken opdoen, sneller door jullie opgepakt worden. Door oefenen kun je een andere manier van reageren aanleren. 

Ook leer je technieken om met elkaar op een constructieve manier in gesprek te gaan, zonder dat iemand zich aangevallen voelt of in z’n schulp kruipt. 

IBCT

Deze werkwijze heet Integrative Behavioral Couple Therapie (IBCT), en is oorspronkelijk ontwikkeld in Amerika. Deze methode is door dr. Pieternel Dijkstra en Drs. Aerjan Tamminga naar Nederland gehaald en praktisch inzetbaar gemaakt. Bij Pieternel heb ik de opleiding gevolgd. 

Neem contact met me op als je samen deze zoektocht aan wilt gaan. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!