Skip to main content
duur van de partneralimentIe wordt misschien verkort

Wijzigingen Partneralimentatie?

Nieuwe wet herziening Partneralimentatie.

duur van de partneralimentIe wordt misschien verkort

Wat betekent dat voor mij?

Al ruim drie jaar komen er regelmatig in het nieuws berichten over het verkorten van de looptijd van de partneralimentatie. Ook afgelopen week was het weer in het nieuws. Voor diverse partijen is het al jaren een doorn in het oog.

Mensen vragen daarom vaak bij mij aan tafel: “of die 5 jaar alimentatie er al door is”. Want het voorstel houdt in dat de regering de partneralimenatielooptijd wil verkorten. Nu duurt deze standaard 12 jaar, tenzij ex-partners zelf een andere tijd afspreken.

Ook willen mensen graag weten “wanneer dit dan zo ver is”, en “of het met terugwerkende kracht aangepast kan worden”. Aan de mediation tafel kun je hier uiteraard heel veel over afspreken. Maar hoe zit het nou precies met dat nieuwe wetsvoorstel?

Traject Wetsvoorstel wijziging

Voordat een wet wordt aangenomen doorloopt het een heel (langdurig) traject. De VVD, PvdA en D’66 hadden in 2012 het idee om de partneralimentatie te versoberen. Op 12 juni 2012 is hiervoor al een initiatiefnota bij de Tweede Kamer ingediend. Deze initiatiefnota is inmiddels uitgegroeid tot het wetsvoorstel ‘Wet herziening Partneralimentatie’, wat in juni 2015 is ingediend.

Dit wetsvoorstel is nu ter beoordeling aan de Raad van State verstuurd. De Raad van State is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering. De regering is verplicht om de Raad van State om advies te vragen.

Als dit advies (eventueel na aanpassing) positief is, wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Na goedkeuring van de Tweede Kamer, wordt het voorgelegd bij de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer kan alleen nog beslissen door middel van “Ja” of “Nee”. Als de Eerste Kamer akkoord geeft, dan wordt de nieuwe wet bekend gemaakt en wordt er een datum van ingang bepaald. De Wet gaat dan in werking.

Tweede Kamer nederlandse regering

Wat houden de veranderingen in?

Uitgangspunt is emancipatie en dat er verwacht mag worden dat je na de scheiding weer in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Bij de nieuwe partneralimentatie wordt gekeken hoeveel minder jij of je partner tijdens het huwelijk zijn gaan werken. En hoeveel je minder bent gaan verdienen vanwege keuzes die jullie hebben gemaakt door het krijgen van kinderen en hoe jullie de zorg hebben verdeeld tijdens jullie huwelijk.

Het doel van de partneralimentatie is om de periode te overbruggen waarin het nog niet mogelijk is om weer in je eigen levensonderhoud te voorzien. De minstverdienende ex-partner krijgt dan tijdelijk een extra steun in de rug om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Uitzondering geldt voor zeer langdurige huwelijken waarbij een van de partners op latere leeftijd niet (meer) werkt en huwelijken waar kinderen nog jonger zijn dan 12 jaar.

Wat betekent dit voor de duur van de alimentatieplicht?

Er zijn een 4 tal hoofdpunten:

1. Geen kinderen jonger dan 12 jaar:

Duur huwelijk:

0-3 jaar: Geen recht op alimentatie

3- verder: De helft van de huwelijksduur met een max. 5 jaar

2. Wel kinderen jonger dan 12 jaar:

De helft van de huwelijksduur met een max. van 5 jaar.

Maar zijn er kinderen jonger dan 12 jaar, dan duurt de alimentatie totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Voorbeeld: jongste kind is 4 jaar oud, huwelijk heeft 12 jaar geduurd. Dan is er recht op 8 jaar partneralimentatie omdat het jongste kind dan 12 jaar wordt.

3. Huwelijken langer dan 15 jaar en alimentatiegerechtigde is maximaal 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd:

5 jaar, maar in ieder geval tot dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd heeft bereikt.

Voorbeeld: Dus als je 60 bent als je gaat scheiden en de AOW leeftijd is 67 jaar, dan heb je recht op 7 jaar partneralimentatie.

4. De alimentatieplicht eindigt als de alimentatiebetaler/plichtige de AOW leeftijd bereikt.

Overgangsrecht

Dus als jullie nu al partneralimentatie afspraken gemaakt hebben, geldt dat deze afspraken onveranderd blijven. Als jullie verzoek tot echtscheiding nog in behandeling is, maar de wet is is nog niet in werking getreden, wordt het ook afgewikkeld via de oude partneralimentatiewet. Maar jullie kunnen er tezijnertijd wel gezamenlijk voor kiezen om de nieuwe wetgeving al uit te voeren.

mediation bij aanpassing partneralimentatie
.

Afspraken over de partneralimentatie

Het is belangrijk om in de gesprekken met jullie mediator hier goede afspraken over te maken. Jullie mediator kan jullie informeren over de manier van berekenen van de alimentatie en welke wet op jullie van toepassing is. Gezamenlijk kun je dan afspraken maken over de hoogte en de duur van de partneralimentatie.

Willen jullie weten welke afspraken jullie kunnen maken? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Of misschien wil je er eerst zelf nog informatie op na slaan. Hier vind je het voorstel van VVD, D’66 en PvdD.

Hartelijke groet, Sabine

 

Sabine Toornvliet MfN register(familie) mediator