Co-ouderschap

Co-ouderschap wordt tegenwoordig vaak afgesproken, maar wat houdt dit nu eigenlijk precies is?

sabine toornvliet mediation co ouderschap

 

Bij co-ouderschap delen ouders, die niet meer samen wonen, de zorg- en de opvoedingstaken. Uitgangspunt is gelijke zorgverdeling. Jullie als ouders spreken af dat de kinderen dan even vaak bij de een als bij de ander zijn.

Het co-ouderschap is in een heleboel vormen denkbaar. De manier waarop jullie dit afspreken met elkaar, kunnen jullie zelf bepalen.

Voorbeelden co-ouderschapsregeling:

 • Van woensdagmiddag tot zaterdag 17:00 uur bij de ene ouder en van zaterdag 17:00 uur tot en met woensdagmorgen bij de andere ouder;
 • Afwisselend een week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder, met wisselmomenten op vrijdag of zondag;
 • Iedere maandag en dinsdag bij de ene ouder, iedere woensdag en donderdag bij de andere ouder. En vervolgens om de veertien dagen een weekend vanaf vrijdag, tot zondagavond of maandagmorgen.

Aan tafel wordt vaak afgesproken dat de kinderen een week bij vader zijn en de week erop bij moeder. Een bezwaar hierbij kan zijn, dat je dan een week lang je kind niet ziet. Dit kan lang voor jullie kinderen zijn, maar ook voor jullie zelf. Als dit de beste vorm is voor de kinderen en jullie, bespreken we aan tafel hoe deze (lange) periode overbrugd kan worden. Bijvoorbeeld door een wekelijkse eetafspraak vast te leggen, of een dagelijks telefoonmomentje.

Betrek je kind bij het maken van een contact- en omgangsregeling, Luister naar wat hij wil en verlangt van jullie. Geef daarbij wel aan dat jullie als ouders uiteindelijk degenen zijn die beslissen.

Voordelen van co-ouderschap:

 • Kinderen hoeven niet te kiezen tussen beide ouders, waardoor ze geen of weinig last hebben van een loyaliteitsconflict;
 • Jullie spreken af dicht bij elkaar te blijven wonen, je kind kan dan gemakkelijk heen en weer tussen twee huizen;
 • Jullie kind houdt dezelfde school;sabine toornvliet mediation co ouderschap
 • De vriendjes en vriendinnetjes, sport- en muziekclub blijven;
 • Kinderen geven aan meer kwalitatieve tijd met de ouders te kunnen doorbrengen;
 • Geen weekendvader of moeder;
 • Ouders hebben meer vrije tijd om invulling te geven aan eigen kwaliteit van leven.

Nadelen van co-ouderschap

 • Jullie zijn verplicht tot communiceren met elkaar;
 • Je blijft van heel veel zaken met betrekking tot je ex nog op de hoogte, hierdoor kun je het gevoel krijgen dat je nooit los komt van elkaar;
 • Het co-ouderschap is soms lastig te combineren met het werk;
 • Hoge kosten door de aanschaf van “dubbele” zaken, bijvoorbeeld kleding, schoolspullen;
 • Er moet elke week door de kinderen heen en weer ‘verhuisd’ worden;
 • Sommige kinderen ervaren het heen en weer nemen van hun eigen spullen of het vergeten daarvan als vervelend of lastig. 

Co-ouderschap of omgangsregeling

Co-ouderschap of omgangsregeling, het ene is niet beter dan het ander, het is alleen anders.

Het is noodzakelijk om goed als ouders met elkaar door te spreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn, wat de opvoedingslijn is, hoe jullie afspraken naar elkaar toe kunnen nakomen, hoe om te gaan met de verdeling van kosten, etc. Wat is praktisch en werkbaar voor jullie? Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een ouderschapsplan maar de basis  zit in de gezamenlijke gesprekken.

Want hoe ga je de afspraken die op papier staan, nu in de praktijk uitvoeren zodat het prettig is voor iedereen?

Sabine Toornvliet Mediation overleg co-ouderschapRegelmatig overleg

Co-ouderschap vraagt meer en regelmatig overleg tussen jullie als ouders. Gelijkwaardig ouderschap is, zoals gezegd, het uitgangspunt. Het allerbelangrijkste blijft om goed naar jullie kind zelf te kijken. Regelmatig evalueren van de afspraken is dan ook erg belangrijk. Plan hiervoor, naast de overdrachtsmomenten, een aantal vaste momenten in het jaar voor in, bijvoorbeeld in januari en in juli. Deze momenten gebruik je voor een uitgebreide evaluatie. Lopen afspraken goed, zijn de kinderen tevreden over de afspraken, zijn er wijzigingen nodig? Je kunt met elkaar afspreken om dit in onderling overleg te doen, of dat je hiervoor de hulp van de mediator in wil schakelen.

 

[maxbutton id=”3″]

 

 

Adresgegevens

Sabine Toornvliet
Tiendschuurstraat 30
8043 XS Zwolle
06-41 51 78 77
info@sabinetoornvliet.nl


logo mediation federatie nederland mfn