Skip to main content
subsidie toevoeging

Krijg ik subsidie voor de mediator?

Een belangrijke vraag voor mensen is het kostenplaatje wat aan mediation hangt. Want kun je subsidie (tegemoetkoming in de kosten) krijgen voor het inschakelen van de mediator?

Op de pagina over kosten heb ik hierover al het een en ander geschreven. In deze blog ga ik graag in op de mogelijkheid om subsidie te ontvangen voor de inschakeling van de mediator.

Raad voor Rechtsbijstand

Als MfN-familiemediator ben ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit is een orgaan in Nederland die kijkt of het mogelijk is om met financiële ondersteuning vanuit de overheid, de hulp van een mediator in te schakelen. Deze subsidie wordt een toevoeging genoemd.

Mediators die zich bij de Raad voor Rechtsbijstand hebben ingeschreven, kunnen voor hun cliënten een toevoeging aanvragen (als cliënten aan de voorwaarden voldoen).

Door de toevoeging is het dus voor veel mensen mogelijk en laagdrempelig geworden om de hulp van een mediator in te schakelen.

subsidie toevoeging

Drie voorwaarden

Om hier gebruik van te kunnen maken moet je aan een drietal voorwaarden voldoen. Er wordt bij een aanvraag in 2020 gekeken naar je inkomen over 2018 (omdat deze gegevens definitief bekend zijn bij de Belastingdienst).

1: Inkomen 2018           

Als alleenstaande mag je inkomen in 2018 niet hoger zijn geweest dan € 27.900,-

Als eenoudergezin, samenwonend of gehuwd mag je inkomen in 2018 niet hoger zijn geweest dan € 39.400,-

2: Vermogen 2018        

Je vermogen in 2018 mag niet hoger zijn dan € 30.000,- (dit is het zogenaamde heffingsvrije vermogen).

3: Resultaat uit de mediation

Het bedrag wat uiteindelijk uit de mediation aan jou persoonlijk wordt betaald (bijvoorbeeld de overwaarde van een huis, of de helft van een spaarpolis etc.) mag niet meer zijn dan € 15.422,99.

Voldoe je aan deze 3 voorwaarden, dan kun je mogelijk subsidie krijgen voor de inschakeling van een mediator.

Wat moet ik zelf betalen?

Aan de hand van je inkomensgegevens wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage vastgesteld. Je betaalt dan € 55,- of € 109,- eigen bijdrage voor alle werkzaamheden van de mediator.

Naast de eigen bijdrage moet je ook nog griffiekosten betalen. Dit zijn de kosten die de Rechtbank vraagt voor het indienen van de stukken. De hoogte van de griffiekosten bedraagt € 152,- per persoon.

Als je in aanmerking komt voor een toevoeging, worden de griffiekosten ook lager, namelijk € 41,50 per persoon.

Wie vraagt dit aan?

Jullie hebben hier zelf geen omkijken naar, de toevoeging wordt door mij aangevraagd. Jullie krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand zelf een bericht (beschikking) thuisgestuurd of de toevoeging wordt toegekend. Ook geeft de Raad voor Rechtsbijstand in deze beschikking aan welke eigen bijdrage je aan de mediator moet betalen.

Soms komt de ene persoon wel in aanmerking voor een toevoeging en de ander niet. Graag informeer ik jullie aan tafel exact over het te verwachten kostenplaatje. Neem daarvoor contact met me op via 038-21 00 120 / 06-41517877.