Skip to main content

Kan mijn partner alleen in gesprek bij jou?

Maandagochtend, 9:15 uur. Joke belt mij op met de vraag of ze een afspraak kan maken voor haar man Dirk om bij mij een paar gesprekken te hebben. Afgelopen weekend was de druppel: Dirk zegt helemaal niets als Joke aangeeft niet meer gelukkig te zijn in de relatie. Hij klapt dicht en laat alles wat Joke zegt maar over zich heen komen. En als Joke, nadat ze boos is weggelopen, weer terugkomt dan wordt er geen woord meer gerept over het voorval en het feit dat Joke zich ongelukkig voelt. Joke wil graag dat Dirk een paar gesprekken bij mij komt voeren, zodat hij leert om te communiceren.

Partners zoeken soms in hun eentje hulp voor een relationeel probleem. Ze melden zich dan aan omdat hun partner hen aanspoort of omdat ze zelf denken dat het probleem aan hen of aan de ander ligt. Denk aan iemand zoals Dirk die zijn gevoelens slecht kan verwoorden naar Joke toe en daarvoor door Joke naar mij wordt gestuurd. 

Relationeel probleem

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat Joke op dit moment nog niet in ziet dat het om een relationeel probleem gaat, in plaats van een individueel probleem. Het probleem ontstaat en doet zich namelijk voor in de relatie. Onbedoeld kan Joke zelfs het probleem aanwakkeren door een bepaalde manier van doen of communiceren.

In elk geval is het in hun beider belang dat het probleem wordt opgelost en daarvoor is de aanwezigheid van beiden belangrijk. Samen gaan Joke en Dirk kijken wat er beter kan in de communicatie. Samen maken zij namelijk de interactie in de relatie en zij zijn degenen die dit kunnen veranderen.

Oefenen

Aan tafel gaan Joke en Dirk oefenen hoe zij anders op elkaar kunnen reageren. Joke zou bijvoorbeeld in plaats van Dirk aan te vallen “dat hij ook nooit eens ergens een mening over heeft”, vanuit haarzelf kunnen aangeven dat ze hem mist. Dat ze de gezamenlijke gesprekken van vroeger mist. Hierdoor kan Dirk zich minder aangevallen voelen en rustiger aanhoren wat Joke te zeggen heeft. 

Dirk zou naar Joke toe kunnen proberen in dit gesprek goed te luisteren naar wat ze zegt, dit in eigen woorden terugkoppelen, zodat Joke zich gehoord voelt. 

Nadat ze dit geoefend hebben geven Joke en Dirk beiden aan dat ze voor het eerst weer verbinding voelen. Een eerste stap over de brug is gezet…