Skip to main content

Indexering alimentatie: moet dat?

Elk jaar wordt in de Staatscourant het indexeringspercentage van de alimentatie gepubliceerd. Als je alimentatie betaalt, wordt er van je verwacht (als dit is afgesproken in het convenant) dat je elk jaar de alimentatie verhoogt met dit bedrag.

Maar wat houdt dat nou precies in, indexering van alimentatie?

Indexering van alimentatie

Indexering is geregeld in het Burgerlijk Wetboek artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek (BW). In het Burgerlijk Wetboek staan wettelijke afspraken opgenomen.

Elk jaar wijzigen de lonen. In verband hiermee worden ook de hoogtes van de alimentatie aangepast. Wettelijk is afgesproken dat jaarlijks, op 1 januari, de personen die alimentatie betalen dit bedrag verhogen met een percentage.

Dit indexeringspercentage is afhankelijk van de jaarlijkse ontwikkeling van de cao lonen in Nederland. Dit wordt door het CBS onderzocht en daarna gepubliceerd.

Voor het jaar 2016 is het afgesproken indexeringspercentage 1,3%. Dit percentage bereken je zelf elke maand extra bovenop het eerder afgesproken bedrag.

Wij hebben dit uitgesloten in ons convenant

Het indexeren van de alimentatie is gebruikelijk om op te nemen in het convenant.

Het is mogelijk om er in onderling overleg andere afspraken over te maken, namelijk een bepaalde periode of het kan zelf helemaal uitgesloten worden. Dit is geregeld in artikel 1:402a lid 5 Burgerlijk Wetboek.

Als je het hebt uitgesloten, is indexering dus niet op jullie van toepassing.

Wij hebben indexering afgesproken maar mijn ex komt dit niet na

Soms wordt het indexeren van alimentatie vergeten, of is de verstandhouding met je partner zo, dat het willens en wetens niet betaald wordt. Dan kun je op grond van artikel 1:403 Burgerlijk Wetboek de niet betaalde indexatie bedragen tot 5 jaar gelden terug vragen.

De percentages van de afgelopen 5 jaar zijn als volgt:

2015: 0,8%indexering percentage alimentatie

2014: 0,9%

2013: 1,7 %

2012: 1,3%

2011: 0,9%

Moet ik indexering betalen terwijl mijn inkomen niet gestegen is?

Als de indexering tussen jullie is afgesproken, moet je dit nakomen. Mocht dit nou tot financiƫle problemen leiden, ga dan eerst met elkaar daarover in gesprek.

Als dit niet lukt, neem dan contact op, zodat je dit samen met je ex op neutraal gebied en onder neutrale gespreksomstandigheden kunt bespreken.

Vind je het tenslotte interessant om de publicatie in de Staatscourant te lezen, klik hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-39055.html